Spreekuren

Bij Dieet Compleet staan vier pijlers centraal:

Dichtbij
Wij bieden brede en laagdrempelige dieetadvisering dichtbij cliënt en verwijzer.
Dichtbij de cliënt door spreekuren op verschillende plaatsen in West-Friesland en door huisbezoeken.
Dichtbij de verwijzer door -waar mogelijk- bij en met huisartsen en praktijkondersteuners te werken.

Uniek
Iedere cliënt is voor ons uniek. Op basis van een uitgebreid intakegesprek stellen wij voor iedere cliënt een persoonlijk voedings- of dieetadvies op.
Daarnaast zijn wij in West-Friesland uniek als maatschap van diëtisten die een compleet pakket aan dieetbehandelingen aanbiedt. Wij doen dat in samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners.

Continuïteit
Wij garanderen continuïteit door op een locatie steeds dezelfde diëtist spreekuur te laten houden met een vaste diëtist als back-up.

Kwaliteit
De diëtisten van Dieet Compleet hebben een HBO-diploma Voeding en Diëtetiek, een ruime ervaring als diëtist in verschillende werkvelden en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.
Wij zijn deskundig op alle vakgebieden van de diëtetiek.
Dieet Compleet is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Al onze diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister.